Handelsbetingelser

Ved køb af startnummer handler du med:

Danmarks Cykle Union (CVR: 2256 6512)
Idrættens Hus
2605 Brøndby
+45 43 26 28 02
www.cyklingdanmark.dk
dcu@cyklingdanmark.dk

 

Arrangører:

Tour de Storebælt arrangeres i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Danmarks Cykle Union (DCU).

Danmarks Cykle Union Idrættens Hus
2605 Brøndby
+45 4326 2802
www.cyklingdanmark.dk
dcu@cyklingdanmark.dk

 

Danmarks Idrætsforbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby
+45 4326 2626
www.dif.dk
dif@dif.dk

 

DGI Landskontor
Vingsted Skovvej 1
7182 Bredsten
+45 7940 4040
www.dgi.dk
info@dgi.dk

 

 

Deltagerbetingelser

Persondata og fortrolighed

Et startnummer er personligt, og det påhviler deltager at være registreret med korrekte personlige oplysninger. Overdragelse af et startnummer er muligt. Se hvordan du gør på Sportstimings FAQ.

Arrangørerne kan vise deltagers navn, klub, firma, nationalitet og fødselsår på startnumre, deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i Tour de Storebælt, opbevares sikkert af arrangørerne e-mailadresser og telefonnumre anvendes til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere for at sikre afvikling af eventen, og deltagerne har ikke mulighed for at afmelde denne kommunikation.

For mere information om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer persondata, henvises til DCU’s privatlivspolitik.

 

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Tour de Storebælt, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må ikke anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.


Startnumre

Startnumre udsendes ikke med post, men skal afhentes på dagen for løbet i de respektive startområder. Udlevering kræver fremvisning af det startbevis, der udsendes per e-mail til deltageren, inden løbet afvikles.


Aldersgrænser

200 km-rute: 18 år

100 km-rute: 15 år

25 km-rute: 12 år.

Særligt for distancen på 25 km gælder det at børn i alle aldre er tilladt som passagerer på deres forældres cykel, så længe passagermetoden er lovlig. Dvs. børnesæde, lad på ladcykel eller i cykeltrailer. Passagerer er ligeledes forpligtet til at bære cykelhjelm under hele ruten.


Transport

Deltagerne i Tour de Storebælt er selv forpligtet til at transportere sig selv og materiel til og fra start- og målområder. Tour de Storebælt tilbyder, mod betaling, transport mellem målområdet og de tre startområder.

Tour de Storebælt tilbyder desuden, mod betaling, transport af bagage fra startområder til målområdet til udlevering efter gennemført løb. Udgår deltager undervejs er det eget ansvar at afhente bagage i målområdet.

 

Færdsel

Deltagere i Tour de Storebælt er forpligtet til at følge den gældende færdselslov medmindre konkrete anvisninger fra myndigheder afviger herfra. Dette inkluderer også at standse for rødt lys.

Det er ikke tilladt at standse eller tage ophold på Storebæltsbroen under køreturen over.

Myndigheder/løbsarrangør kan til enhver tid ekskludere en deltager fra løbet hvis ovenstående ikke vurderes overholdt.

 

Udstyr

Alle deltagere skal på ethvert tidspunkt bære cykelhjelm – Deltagere der ikke overholder dette ekskluderes fra løbet med omgående virkning.

Triatloncykler og cykler påført triatlonbøjler og/eller pladehjul er ikke tilladt på nogen distancer.

Ladcykler, elcykler, cykeltrailere og barnesæder er kun tilladt på 25 km-distancen.

Det er ikke tilladt at medbringe følgebil til løbet.

 

Tidsgrænse

Der er ingen officiel tidsgrænse til Tour de Storebælt, men deltagerne der ikke når frem til indkørsel på Storebæltsbroen senest klokken 18:55 har ikke mulighed for at passere Storebæltsbroen og dermed gennemføre løbet.

 

Udgået af løbet

Deltagere der udgår af Tour de Storebælt grundet defekt, diskvalifikation, vejr, udmattelse eller andre årsager er selv forpligtet til derefter at sørge for egen transport fra stedet. Deltagere, der udgår efter indkørslen på Storebæltsbroen, hjælpes dog til målområdet i Nyborg.

 

 

Tilmeldingsbetingelser

Bekræftelse af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager man en købskvittering via e-mail. Modtager man ikke denne, eller opdager man fejl/mangler ved denne, bedes man kontakte kundeservice. Deltager har ansvar for at kontrollere, at alle oplysninger er korrekte.

 

Startgebyrer, administrationsgebyrer og betalingsmuligheder

Sportstiming opkræver et administrationsgebyr på DKK 15 + 0,8% af Startgebyr inkl. moms. Det er muligt at betale med Dankort, eDankort, VISA/Dankort, VISA, Mastercard, Visa Electron, Maestro, JCB Cards, American Express og MobilePay.

 

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering

Tilmelding er bindende, og der er ingen fortrydelsesret.

 

Ansvar, Fejl og Mangler

Helbred

Deltagere skal være ved godt helbred og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp.

 

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller under løbet, og som ikke kan tilskrives arrangørerne. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept den mindreåriges deltagelse i løbet.

Evt. skader på, eller tyveri af deltagers materiel i forbindelse med Tour de Storebælt er deltagers eget ansvar og arrangør kan ikke drages til ansvar for dette hverken juridisk eller økonomisk.

 

Aflysning og force majeure

Hvis løbet aflyses før løbsdagen som følge af coronaforhold eller force majeure, tilbydes deltageren at deltage i et passende erstatningsløb eller at modtage delvis refusion af startgebyret i det omfang arrangøren har et overskud efter at have betalt omkostningerne ved løbet.

Hvis løbet aflyses på løbsdagen som følge af vejrforhold eller force majeure, f.eks. myndighedspåbud, ulykker og terror, betales startgebyr ikke tilbage, men der tilbydes deltagelse i et passende erstatningsevent.

I alle de nævnte tilfælde af aflysning foretages ikke tilbagebetaling af det betalte administrationsgebyr ved tilmeldingen, og arrangøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som deltageren har.

 

Forbehold for fejl og mangler

Arrangørerne tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

 

Kundeservice

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Tour de Storebælt
Idrættens Hus
2605 Brøndby
info@tourdestorebaelt.dk

E-mailhenvendelser bestræbes besvaret inden for 24 timer.