Der er begrænset passage og risiko for kødannelse i hele perioden. Dette gælder både for broen samt til- og frakørselsramper i både Korsør og Nyborg.

Tidsplan:

  • Omlægning af trafik til det østgående spor kl. 13.00-16.00
  • Rampe 45 Nyborg Ø lukkes for af- og tilkørsel kl. 15.00-21.00
  • Rampe 46 Nyborg V er åben hele dagen
  • Ryttere passerer broen kl. 16.00-20.30
  • Broen føres tilbage til normal trafik kl. 20.30
  • Storebæltsbroen genåbner for normal trafik kl. 21.00

 

På Storebæltsbroen vil der være dobbeltrettet trafik i de østgående spor i retning mod Sjælland, og vejens status ændres til landevej med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t og overhaling forbudt. Trafikken på broen vil være påvirket fra kl. 13.00 til omkring kl. 21.00. Indskrænkning til et spor sker ca. kl. 14.30, og der vil være kortvarig ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. en halv time, mens trafikken omlægges.

Nedenstående billeder viser, hvordan trafikken på broen ser ud under cykelløbet:

Generel trafikvarsel for Storebæltsbroen lørdag den 11. juni 2022 i perioden kl. 13:00-21.00