Der er begrænset passage og risiko for kødannelse i hele perioden. Dette gælder både for broen samt til- og frakørselsramper i både Korsør og Nyborg.

Tidsplan:

  • Omlægning af trafik til det østgående spor kl. 13.00-16.00
  • Rampe 45 Nyborg Ø lukkes for af- og tilkørsel kl. 15.00-21.00
  • Rampe 46 Nyborg V er åben hele dagen
  • Ryttere passerer broen kl. 16.00-20.30
  • Broen føres tilbage til normal trafik kl. 20.30
  • Storebæltsbroen genåbner for normal trafik kl. 21.00

 

Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de østgående spor i retning mod Sjælland og vejens status ændres fra motorvej til almindelig landevej med hastighed på 80 km/t.

Trafikomlægning sker fra kl. 13 og frem til kl. 21, hvor trafikken forventes at være omlagt til normaltrafik igen.
Der vil være ekstra ventetid under omlægning til og fra dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 30 minutter, mens trafikken omlægges.

Generel trafikvarsel for Storebæltsbroen lørdag den 11. juni 2022 i perioden kl. 13:00-21.00