Starttidspunkter

Roskilde: Kl. 11:40

Kalundborg: Kl. 14:45

Korsør/Halskov: Kl. 16:00

Se rutekort

Du kan se rutekort og GPX-filer for de tre ruter; 196 km, 100 km og 21 km.
Se rutekort her

Vi kører på åben vej

Ruten er ikke afspærret, og det er vigtigt, at alle cyklister tager hensyn til hinanden. Tour de Storebælt er en festlig cykeloplevelse og ikke et eliteløb.

Velkommen til Tour de Storebælt

 • Tour de Storebælt er Danmarks største cykelmotionsløb og cykeloplevelse nogensinde målt på deltagerantal og samlede antal tilbagelagte kilometer.
 • Tour de Storebælt er officiel sideevent til det danske Tour de France Grand Départ Copenhagen Denmark.
 • Løbet består af ca. 16.000 deltagere fordelt på tre store hovedfelter, der fra startbyerne i hhv. Roskilde, Kalundborg og Korsør snor sig igennem det sommersmukke Vestsjælland og i et samlet felt henover den majestætiske Storebæltsbro.
 • Vi er mange forskellige typer af deltagere. Fælles er, at vi alle sammen kører sammen, og vi er fælles om en helt unik cykeloplevelse på en helt unik rute.
 • Ruten er ikke afspærret, og vi skal derfor alle sammen være med til at gøre løbet sikkert for os selv og hinanden ved at køre hensynsfuldt sammen.
 • Cykling er en holdsport, og Tour de Storebælt er en cykeloplevelse i et stort felt.
 • Pga. de særlige rutemæssige omstændigheder med flere startbyer, passage af Storebæltsbroen og mål i en anden slutby, er der mere praktisk info til deltagerne end normalt.
 • ⚠️ Hvis du er eliterytter eller Strava-jæger og drømmer om at vinde, skal du af sikkerhedsmæssige årsager gemme energien til en anden dag.
 • Nyd i stedet fællesskabet i et kæmpestort cykelfelt, der kun lader sig gøre fordi Tour de France helt unikt starter i Danmark i 2022.
Se rutekort og adresser

Startområde

Kom i god tid inden starten

Vi anbefaler ca. 2 timer før.

Løbet går i gang på nedenstående tidspunkter:
Roskilde: Kl. 11:40
Kalundborg: Kl. 14:45
Korsør/Halskov: Kl. 16:00

Orientér dig

Du skal orientere dig i startområdet via farvede skilte, der passer til den gennemsnitsfart, du oplyste ved din tilmelding.

Parkering og Drop Off

Der er både parkering og Drop Off i startbyen.

P-plads

Biler kan parkeres i start og mål-område.
Oversigt over parkering

Person- og cykeltransport

Det er ikke længere muligt at tilkøbe transport.

Parkering på almindelige veje

Hvis du ikke parkerer på de officielle parkeringspladser, skal du sikre dig, at der er plads til et evt. udrykningskøretøj (3,5 meter). Du skal til enhver en tid overholde færdselslovens bestemmelser.

Stå ikke på vejen

Brug lukkede områder eller cykelstier, når du evt. skal efterse din cykel og fx tjekke om gear mm. virker. Der er åben for trafik i startområdet, og der kan være hårde trafikanter.

Tag hensyn til den øvrige trafik

Ledsagere, der holder i startbyen for at aflevere en deltager, bedes tages hensyn til den øvrige trafik.

OBS: biltrafik over Storebæltsbroen

⚠️ Chauffører, tilskuere og ledsagere, der kører deltagere til startbyen, bedes tage hensyn trafikalt, hvis der køres over Storebæltsbroen til målet i Nyborg efter start: Omlægningen af trafikken på Storebæltsbroen begynder allerede kl. 13.00 og en massiv trafik over Storebæltsbroen af bilister fra startbyerne kan forhindre, at løbet startes kl. 16.00 fra Korsør. Så vi anbefaler, at passage af Storebæltsbroen i bil sker inden kl. 13.

Inden start

Udlevering af startnummer

Foregår i startområdet på løbsdagen eller i Nyborg fredag d. 10. juni kl. 12-18 i Nyborg Idræt- og Fritidscenter.

Udleveringen af startnummer på dagen åbner:
- Roskilde kl. 8.00
- Kalundborg kl. 10.00
- Korsør kl. 12.00
Udlevering kræver fremvisning af det startbevis, der udsendes per e-mail til deltageren, inden løbet afvikles.

Telefonnummer til nærmeste pårørende

Rygnummer skal bæres med telefonnummer til nærmeste pårørende – (In Case of Emergency nummer.) Det skal skrives i det anviste felt.

Faciliteter i startområder:

- Toiletter. Brug dem, og ikke naboernes hække 😉

- Depot forefindes med vand & energipulver. Undgå kø, tank vand hjemmefra.

- Mekanikerservice ved Fri BikeShop i alle startområder - kun ved defekter og akut nødhjælp. Ekstra dele i forbindelse med mekanikerservice betales med Mobilepay.

Starten

Kom i god tid inden starten

Roskilde kl. 11:40

Kalundborg kl. 14:45

Korsør/Halskov kl. 16:00

Starten:

Alle starter på samme tid i et langt, sammenhængende felt fordelt i startbåse og opdelt efter tilmeldt kørselshastighed.

Kør sammen

Hvis du har aftalt at følges med nogle af dine cykelvenner i samme gruppe, så find sammen før startskuddet.

Inddelt efter din gennemsnitsfart

Man starter i et afsnit inddelt efter den gennemsnitsfart, man oplyste ved tilmelding. Kig efter beachflagene og find den rigtige gruppe.

Behold position i feltet

Når startskuddet lyder, ruller man stille og roligt frem mod startstregen, sammen med det øvrige felt, mens man beholder sin position i feltet.

Rolig start

Der vil være ventetid, når alle skal over startstregen, da vi er mange mennesker.

Tidtagning

Tidtagning starter først, når man passerer startstregen.

Tag hensyn til hinanden

Husk ingen stress og tag hensyn til hinanden. Tour de Storebælt er en motionsevent, hvor der skal være plads til alle.

Ude på ruten

Trafik og rute

Åben rute

Der køres på en rute, der er åben for trafik og der køres efter færdselslovens bestemmelser.
Vær derfor meget opmærksom på øvrige trafikanter som ved et normalt motionscykelløb.

Deltagelse på eget ansvar

Du deltager på eget ansvar, og arrangørerne fraskriver sig et hvert ansvar for person- og/eller materiel skade.

Ingen følgebiler

Tilskuere, chauffører og ledsagere må ikke agere følgebiler ude på ruten, da det er med til at skabe et ekstra presset vejsystem og kan give problemer for deltagerne og den øvrige trafik.

Kommunikation til deltagerne ude på ruten

Vi opdaterer vores website og vores Facebook med vigtige generelle og praktiske informationer under afviklingen af løbet.

Nødtelefon

Telefonnummeret til Tour de Storebælts nødtelefon for deltagerne er trykt på rygnummeret, så du kan tilkalde vores motoriserede lægeteam ude på ruten.
Læs mere om trafik og rute
 • Der er sektorer på ruten, der er helt eller delvist afspærret for anden trafik – men kør alligevel som om ruten er åben.
 • Der er officials på motorcykel (”Race Marshalls“) ude på ruten og deres retningslinjer SKAL følges.
 • Der er ligeledes vejvisere ude på ruten.
 • Du er som deltager selv ansvarlig for at orientere dig om de øvrige trafikanter, også selv om der står en vejviser, der viser vej med sit flag.
 • Beder en vejviser dig om at stoppe, eller giver besked om farligt sving, mm. så følg anvisningen.
 • Ruten er afmærket med sorte pile på gul baggrund synligt placeret i terrænet.
 • Ved steder ude på ruten, hvor du skal være særlig opmærksom, som fx ved skarpe sving og ved dårlige oversigtsforhold, vil der være opsat advarselsskilte.
 • Distancen er markeret for hver 25 km. Markeret som count down. Markeringerne er vejledende.
 • Kørsel efter egen GPS: GPX filer med ruterne bliver tilgængelige online inden starten.
 • Ved cykeldefekt, uden mulighed for selv at komme videre, tilbydes en opsamlingsbil (”Fejeblad”). Fejebladet følger bagerste rytter til mål. Forvent ventetid.
 • Servicevogne fra cykelholdet Riwal kører ude på ruten og kan hjælpe ved defekter.

Depoter

Der er flg. depoter på ruten

⁃ 200 km.: 3 stk. ved hhv. 50, 100 og 150 km.
⁃ 100 km.: 1 stk. ved 50 km.
- Måldepot i Nyborg.

I depoterne er der...

Fest, musik og diverse depotforplejning - bl.a. snacks, kage, frugt og energiprodukter alt efter depot. Tag ikke mere end du har behov for.

Drop-zone til skrald

Brug drop-zone i depotet for skrald.

Services i depoterne

Fri BikeShop mekanikerservice, samaritter og toiletter findes i depoterne.

Ekstra dele i forbindelse med mekanikerservice kan betales med Mobilepay.

Hold dig kørende

Spis og drik i depoterne og før du bliver sulten, træt eller tørstig.

Bliv ikke for længe

Vær opmærksom på at komme videre fra depotet, så du når over Storebæltsbroen i rette tid.

Overfart over Storebæltsbroen

Nå over broen i tide

Broen er kun åben i et begrænset tidsrum på få timer, og vi skal gerne have alle deltagerne over.
Broen er åben for tilkørsel fra deltagerne fra kl. 16.00 – 19.15. Det vil sige, at du senest skal være ved starten af broen kl. 19:15.

Ventetid kan forekomme

Der kan være ventetid ved broen – særligt, hvis du kører hurtigere end den oplyste gennemsnitshastighed.

Minimum gennemsnitsfart

Minimum gennemsnitsfart for at nå over Storebæltsbroen er på 200 km-ruten 25 km/t og på 100 km-ruten 24 km/t.
Læs mere om overfart over storebæltsbroen
 • Hvis du kører langsommere end din oplyste hastighed, eller hvis du har defekt, kan du risikere ikke at komme over på cykel.
 • I det tilfælde kan du komme med vores opsamlingsbil (”Fejebladet”) over Storebæltsbroen.
 • Der må som udgangspunkt ikke stoppes på Storebæltsbroen. Dog må du gerne udbedre mindre defekter som fx punkteringer. Ved større defekt vil du blive hentet af Fejebladet og kørt til Nyborg.
 • I tilfælde af, at løbet undervejs aflyses for overfart over Storebæltsbroen, tages der en tid for deltagerne i Korsør.
 • Der er mulighed for opsamling og læ i Korsør i tilfælde af dårligt vejr.
 • Lav gerne din egen Plan B for afhentning på Sjælland i tilfælde af defekt, styrt eller dårlig dag ude på ruten, og inden overfarten over Storebæltsbroen.
 • Der vil være short-cuts to steder på ruten for 200 km deltagerne. Begge steder er det muligt at ”spare” ca. 10 km, hvis kroppen kræver en kortere rute – eller du er efter tidsskemaet. Følg anvisningerne ude på ruten.
 • Broen kan være lukket på grund af forhold vi, som arrangører, ingen indflydelse har på. Det kan være farligt vejr og vind, en ulykke på broen eller anden kritisk hændelse. I en sådan situation kan vi opleve at myndighederne stopper løbet helt eller delvist.

  Vi har sammen med myndighederne et beredskab, der vil forsøge at hjælpe alle bedst muligt i situationen. Du skal holde øje med vores website www.tourdestorebaelt.dk og vores Facebook-side. Her vil de første oplysninger blive delt. Du skal også lytte godt efter hvad speaker og officials fortæller dig i Korsør. Derudover er det meget vigtigt du samarbejder med os og udviser tålmodighed.

  Du kan også forberede dig på forhånd ved at lave en ”Plan B”, så du kan forlade løbet ved egen hjælp i tilfælde af at det stoppes helt på grund af en ulykke eller hændelse på broen.

Målstregen

Selve målstregen

Målstregen, hvor din tidtagning stopper, ligger ca. 1000 meter før den officielle Tour de France-målstreg for 2. etape.
Efter passage af målstregen for tidtagningen er der paradekørsel de sidste 1000 meter hen til den officielle Tour De France målstreg for 2. etape.

I målområdet

I målområdet finder du et expo-område med udstillere, hvor du bl.a. kan købe nyt cykelgrej.
I målområdet findes også et område med flere street food boder, hvor det er muligt for at købe noget at spise og drikke for både deltagere og tilskuere.

Cykel til returtransport

Indlevering af cykel til returtransport til startbyen er ude på den store parkeringsplads. Følg anvisninger og kort på stedet. Kun for dem der har tilkøbt transport (ikke længere muligt).

Medalje og t-shirts

I målområdet udleveres medalje og t-shirt til alle deltagere.

Ledsagerparkering

Ledsagerparkering er uden for centrum i Nyborg - shuttlebus for ledsagere tilbydes.

Samaritter i målområdet

Har du haft personuheld, som skal tilses, er der samaritter og læge til stede i målområdet.

Godt kørt!

Tillykke. Du er nu i mål. Klap dig selv på skulderen og vær stolt.
Alle er velkomne til at blive og nyde cykelfesten.

Om sikker kørsel i felter

Festlig cykeloplevelse

Tour de Storebælt er en fælles og helt unik cykeloplevelse - og ikke en forårsklassiker for professionelle.

Kør hensynsfuldt

Vi er mange ryttere på en åben rute, og derfor skal vi alle køre sikkert og hensynsfuldt.

Hjelm og plastikdunke

Husk ny og godkendt cykelhjelm og brug kun cykelplasticflasker beregnet drikkedunksholdere.
Læs mere om sikker kørsel i felter
 • Deltagelse er på eget ansvar. Vis hensyn i felter også til andre end din egen gruppe og dig selv.
 • Med 16.000 deltagere må det nok desværre forventes, at uheld og styrt kan forekomme, men vi kan alle hjælpe med at minimere det.
 • Pas på dig selv og hinanden og orientér dig hele tiden samt tag hensyn til de andre deltagere.
 • Hold hænderne på styret hele tiden og kig op og frem.
 • Giv tegn bagud, når du møder huller i vejen, parkerede biler, helleanlæg eller modkørende biler – og når du stopper, skifter retning, drejer eller svinger.
 • Husk, at der altid er andre deltagere bag dig også.
 • Lad være med at overhale uden at orientere dig og derved sætte andres sikkerhed på spil.
 • Vær altid opmærksom på ryttere ved siden af dig eller lige skråt bagved.
 • Pas på, når du spiser og drikker, mens du cykler sammen med andre – du kan både tabe dunke og ufrivilligt foretage små retningsændringer, der kan være farlige for andre.
 • Hold jer i et langt, smalt felt helt inde i højre side af vejbanen med 1-2 ryttere ved siden af hinanden og fyld ikke hele vejen eller vejbanen.
 • Vis god stil og træk ind bag hinanden, når der kommer biler, der skal overhale, pas på den modkørende trafik.
 • Hvis du er utryg ved – eller uvant med – at køre sammen med andre i et felt, kan du altid sørge for, at du cykler alene eller sammen med få andre i en mindre gruppe.
 • Self-service ude på ruten: Du bør medbringe 1-2 slanger (afhg. af vejret), dækjern, mini-pumpe eller Co2 pumpe, patroner, kædeled, mini-tool, samt ekstra gels og energibarer.
 • Cykelklargøring inden løbet: Forbered og servicér din cykel med nye dæk, nye slanger, nye bremseklodser, en smurt og efterset kæde, samt kabler og alle skruer og bolte osv. Så undgår du bedst muligt defekter undervejs. Tjek Fri BikeShop’s website.
 • I tilfælde af uheld ude på ruten skal du kontakte vores beredskab. Telefonnummeret står på rygnummeret.
 • Giv en præcis adresse eller hvor mange km. du har cyklet. Tal meget gerne stille og roligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.
 • Ring 112 ved alvorlige eller livstruende uheld. 112 registrer din fysiske position. Ring desuden også til beredskabstelefonen for Tour de Storebælt, da lægebilerne sandsynligvis er tæt på uheldsstedet.
 • Oplever du styrt eller uheld tæt ved dig undervejs i løbet, så hjælp så meget som muligt. Det er både vigtigt at få stoppet de øvrige deltagere, evt. trafikanter og det er vigtigt at få ydet hjælp og evt. tilkalde lægehjælp.

God tur til alle – vi glæder os til ser jer den 11. juni!

Se rutekort og adresser
Bliv klar med Sanne og Dennis

Partnere