Følgende veje er spærret:

 • Maglegårdsvej (kl. 05.00-15.00)
 • Søndre Ringvej
 • Ringstedgade
 • Ringstedvej
 • Lindenborgvej

Generel trafikvarsel for Roskilde by lørdag den 11. juni 2022 i perioden kl.11.30-12.15

Yderligere information

 • Politihjemmeværnet regulerer disse veje mellem kl.11.30-12.15.
 • Rampe 13 Ringstedvej: spærres for af- og tilkørsel kl. 11.30-12.15.
 • Rampe 14 Roskilde: Kun videre adgang i retning nordvest kl. 11.30-12.15.
 • Benyt rampe 12 for kørsel til Roskilde.
 • Bilerne holdes tilbage således de 3.800 cykler kan komme samlet ud af byen.
 • Der bliver opsat informationsskilte til trafikanterne 10 dagen inden arrangementet.